Една посока – много възможности

Една посока – много възможности

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ

„Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев – 1934“, реализиран с финансова помощ от Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Читалището в Божурище е център на културния живот в общината. То е средищно за читалищната дейност  в района. Разполага с материална база за   развитието на  самодейността, както и с висококвалифициран екип от специалисти. Всички значими събития в общината се провеждат в сградата на читалището.

         През 2015г. завърши основен ремонт на тази стогодишна сграда, благодарение на успешно реализиран проект по ТГС. Сега, днес  направихме следващата стъпка, за да надградим постигнатото –   оборудвахме с техника и обзаведохме, тази институция, така както трябва да е оборудвана една многофункционална сграда в XXI век.

         Същността на проекта, дейностите по реализация и ползите от тях са сладните:

 ГОЛЯМ САЛОН – основната зала в която се провеждат всички значими събития за общината. До този момент нещото, което най-много ни е липсвало е професионално озвучаване. За целта са се ползвали външни услуги, за които се е заплащало. По проект в големия салон вече има: 

  • Доставка и инсталация  на озвучителна  система-
  • фоново озвучаване със стенни колони
  • Доставка и инсталация на презентационно оборудване-
  •  прожекционен апарат
  • автоматичен екран

МАЛЪК САЛОН –освен за репетиции, тази зала се ползва за събития от различно естество /, изнесени уроци на училището, презентации, събрания, доскоро и сесии на ОбС, и др./, имайки предвид това сме реализирали:

  • Доставка и инсталация на озвучителна система

      -конферентно озвучаване

      -цифров  рекордер

  • Доставка и инсталация на презентационно оборудване-
  •    проектор
  •    Екран

БИБЛИОТЕКА – разполагаме с една от най-уютните и привлекателни библиотеки в региона.

За да надградим, следващата стъпка бе – модернизация и автоматизация на библиотечните процеси, за да повишим ефективността на работата на библиотечния служител и да улесним читателите.

Какво се реализира по проекта за библиотеката:

-RFID-система за инвентаризация и управление на библиотечния фонд;

-Доставка и инсталация на мобилен четец за хора със зрителни увреждания;

-Доставка и инсталация на многофункционално цветно МFP устройство;

-Инсталация на HF RFID рамки за врати;

Какво представлява RFID- системата: най-лесният начин е да си представим един бар код, като при таговете на системата става въпрос за по-висока технология и по-високи възможности. Таговете са носители на информация за книгата, които могат да бъдат променяни във времето – т.е.  всяка книга ще има уникален бар код-стикер, информацията от който ще бъде въведена в компютър . Това ще даде възможност улесни търсенето и заемането на библиотечните единици. Ще се улесни и процеса на инвентаризация, които ще се извършва много бързо с мобилно четящо устройство. И не на последно място, ще се улесни опазването на библиотечния фонд, чрез инсталация на HF RFID рамки за врата, която рамка ще генерира  звуково- светлинен алармен сигнал и ще предотвратява нерегламентираното изнасяне на книги.

         ЗАЛА ЗА ОБУЧЕНИЯ – това е помещение,  което се намира на първия етаж на сградата, където имаме:

 -Доставка и инсталация на десет PC

– Доставка и оборудване на РС с инсталация за хора със зрителни увреждания

– Презентационно оборудване – проектор и интерактивна дъска

Предвиден е и специализиран скенер за сканиране на книги, които превръща печатния текст в реч. Докато учащият пише, печатния текст се изговаря силно.

Софтуер за екранно четене, който улеснява достъпа  на незрящи хора до Windows среда и Интернет и софтуер за уголемяване на екранното изображение и брайлови клавиатури.

WIFI ПОКРИТИЕ НА ЦЯЛАТА СГРАДА – безплатен високоскоростен интернет в цялата сграда и около нея.

Проектът предвижда още:

– система за видеонаблюдение на цялата сграда,

Фотографска техника

-фасадно осветление

-осветление на сцена

-200 бр. столове

-гардероби за съхранение на сценични костюми

-тента – лятна читалня

-музикални инструменти – пиано и акордеон

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА – 36 МЕСЕЦА, НА СТОЙНОСТ 286 597 ЛЕВА.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.