Договори за реализация на проект “ Модернизация и оборудване за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев – 1934г.““

Договори за реализация на проект “ Модернизация и оборудване за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев – 1934г.““