Публично състезание с предмет „Доставка и инсталация на компютърно и аудиовизуално оборудване”

Публично състезание с предмет „Доставка и инсталация на компютърно и аудиовизуално оборудване”

1. Решение за откриване на процедура Документ за преглед

2. Обявление за поръчка Документ за преглед

3. Челен лист Документ за преглед

4. Документация за участие Документ за преглед

7. Променена документация за участие Документ за преглед