Покана

Покана

П О К А Н А

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1934” – ГР. БОЖУРИЩЕ
КАНИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО
НА ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
На 29.03.2018 г. от 18:00 часа в читалището при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Настоятелството на читалището за 2017г.
2. Отчет на Проверителната комисия за същия период.
3. Приемане Бюджета на читалището за 2018г.
4. Приемане План за работа за 2018г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.