Съобщение за промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или на офертите

Съобщение за промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или на офертите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.