Спечелени проекти 2008 – 2017

Спечелени проекти 2008 – 2017

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1934”-гр. БОЖУРИЩЕ

Бул. „Европа”, Тел., факс: 993 20 50, nchbozhurishte@abv.bg

 

 

 

Спечелени проекти 2008-2017

 

2008г. – Фонд „Култура”, програма „Мобилност” – 2000лв.

2008г. – Допълваща субсидия – М-во на културата – Художествено-творчески дейности – 5000лв.

2009 г. – Допълваща субсидия – М-во на културата – Художествено-творчески дейности – 2000лв

2010г.  –  Програма „Глобални библиотеки – България” – 3 компютри и мултимедия.

2010г.– Допълваща субсидия – М-во на културата – Художествено-творчески дейности – 3000лв

2011г. – Допълваща субсидия – М-во на културата – Художествено-творчески дейности – 1500лв

2013-2015г. – съвместно с община Божурище, реализация на Проект по трансгранично сътрудничество България – Сърбия – „Повишаване на устойчивото социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура” с водещ партньор община Сурдулица – Сърбия. Проектът бе на стойност 477 111 евро и се отнасяше за цялостен ремонт на сградата на читалището и облагородяване площите около нея.

2017г. –  „ Модернизация и доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1934”,  Програма за развитие на селските райони към Държавен фонд земеделие с проект, на стойност 286 600 лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.